Ponuka služieb

Zľavy

Pre zákazky väčšieho rozsahu Vám vypracujeme špeciálne cenové ponuky so zaujímavými zľavami. Pre stálych obchodných partnerov ponúkame možnosť uzatvorenia zmluvy o spolupráci, ktorá ponúka najvýhodnejšie podmienky a najvyššie zľavy. Samozrejme neustále platí ponuka 10% zľavy pre prvú zákazku nad 10 normostrán.

Stálym klientom poskytujeme "vernostné" a množstevné zľavy. Pravidelným zadávaním prekladov sami prispievate k ešte kvalitnejším prekladateľským službám! Nielenže pravidelne rozširujeme terminologickú databázu ušitú pre charakter vašich zákaziek, ale aj skracujeme čas potrebný na realizáciu prekladu.

ARIANA pre vás!

Copyright 2004 * ARIANA - jazykové centrum s.r.o.+421 (2) 444 607 78