Ponuka služieb

Preklady obratom

Uvedomujeme si, že Váš čas je veľmi cenný. Z tohto dôvodu sme zaviedli preklad obratom. Tento typ zákazky je určený najmä pre texty menšieho rozsahu - maximálne 5 strán, je však možné dohodnúť sa i na väčšom množstve, v závislosti od povahy textu.

Ak si u nás zadáte preklad, ktorý má byť vyhotovený obratom, takáto zákazka má pre nás okamžite najvyššiu prioritu a urobíme všetko pre to, aby bola ihneď zadaná na preklad a korektúru a čo najrýchlejšie spracovaná.

V súvislosti s touto službou Vám ponúkame aj súdne overené preklady vyhotovené obratom. : Ide najmä o dokumenty ako vysvedčenia, výpisy z registra trestov, diplomy, potvrdenia a pod.

ARIANA pre vás!

Copyright 2004 * ARIANA - jazykové centrum s.r.o.+421 (2) 444 607 78