Ponuka služieb

Notársky a súdne overené preklady

Chystáte sa študovať v zahraničí a potrebujete preložiť vysvedčenie? Stala sa Vám v cudzine nehoda a potrebujete preložiť zápisnicu o nehode? Potrebujete uzatvoriť zmluvu so zahraničnou spoločnosťou a preložiť ju do cudzieho jazyka?

Všetky tieto dokumenty vyžadujú overenie súdnym prekladateľom a často i notárom. Obe tieto služby Vám štandardne sprostredkujeme i v expresných termínoch.

ARIANA pre vás!

Copyright 2004 * ARIANA - jazykové centrum s.r.o.+421 (2) 444 607 78