Ponuka služieb

Grafická úprava dokumentov

Grafické spracovanie nie je pre nás prekážkou. Vyhotovíme Vám preklady textu so zachovaním celkového grafického layoutu podľa predlohy. Komplexné spracovanie manuálov, príručiek, reklamných materiálov a všetkého, čo vyžaduje skúsenú ruku a oko grafika nájdete u nás!

Často ide iba o jednoduchú úpravu, ktorá je bezplatná. V niektorých prípadoch je však grafická úprava časovo náročnejšia a vyžaduje použitie špecializovaných nástrojov. Preto sa cena grafickej úpravy posudzuje vždy individuálne na základe predlohy.

ARIANA pre vás!

Copyright 2004 * ARIANA - jazykové centrum s.r.o.+421 (2) 444 607 78