Ponuka služieb

Formát výsledného produktu

Hotové preklady Vám dodáme v podobe, ktorá Vám najviac vyhovuje. Štandardne je text možné dodať v elektronickej podobe e-mailom, na diskete alebo na CD nosiči, prípadne faxom alebo kuriérom. Samozrejme existuje aj možnosť osobného odberu na našom predajnom mieste. Ak preklad požadujete v elektronickej podobe, sami si môžete zvoliť textový alebo grafický formát.

Pri prekladoch využívame najmodernejšie technológie. Pre spracovanie rozsiahlejších projektov zabezpečíme vypracovanie zákazky pomocou produktov spoločnosti TRADOS.

ARIANA pre vás!

Copyright 2004 * ARIANA - jazykové centrum s.r.o.+421 (2) 444 607 78