Ponuka služieb

Neplaťte viac ako musíte…

V prípade bežných jazykov (angličtina, nemčina) u nás zaplatíte len za skutočne odvedenú prácu. Prečo? Mnohé agentúry Vám fakturujú isté minimálne množstvo textu - zvyčajne jednu normostranu. Ak si teda dáte expresne preložiť dve krátke vety, v iných agentúrach zaplatíte často i viac ako 600,- korún. U nás však zaplatíte len za skutočne odvedenú prácu. To však nie je všetko.

Druhá možnosť ako môžete ušetriť a ktorá často nie je agentúrami zohľadňovaná, je opakovanie textu. Ak pri kontrole alebo preklade textu zistíme, že dlhšie úseky textu sa opakujú, samozrejme to pri výpočte výslednej ceny zohľadníme.

Neplaťte teda viac ako musíte! (Tieto informácie sa vzťahujú na preklady bez súdneho overenia. Preklady so súdnym overením sú fakturované v súlade so zákonom.)

ARIANA pre vás!

Copyright 2004 * ARIANA - jazykové centrum s.r.o.+421 (2) 444 607 78